Warface Warface
OPERASYON ÇERNOBİL

Hizmet Şartları

GİRİŞ

GFACE web sitesi bir çevrimiçi oyun platformu yürütmektedir. Bahsi geçen platformda birçok çevrimiçi oyun ve diğer hizmetler sunulmaktadır. Sunulan hizmetlerin arasında profil sayfası hazırlama, blog ve forumlar, medya yükleme, metin ve videolar, sanal eşya alışverişi bulunmaktadır. GFACE'in sunduğu oyun ve hizmetleri kullanmak isteyen kişiler CRYTEK'in Hizmet Sözleşmesi şartlarına uymak zorundadırlar.

CRYTEK/GFACE tarafından sunulan hizmetler bundan böyle TARAF ŞİRKET HİZMETLERİ olarak anılacaktır. Sözleşme ortağı CRYTEK GmbH bundan böyle TARAF ŞİRKET olarak anılacaktır. CRYTEK hizmetlerinden faydalanan kişiler bundan böyle KULLANICI olarak

HİZMET ŞARTLARI

Hizmet şartları ve tüm Bütünleyici Şartlar, Kullanıcının taraf şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından sağlanan oyun, hizmet ve ya web sitesi kullanımını kapsar. Kullanıcı, işbu sözleşme ile Bütünleyici Şartlara ve CRYTEK Gizlilik Politikası koşullarına da tabi olacaktır. Bütünleyici Şartlar işbu sözleşmenin Madde 18 ve devamındadır. CRYTEK Gizlilik Politikasına http://www.crytek.com/privacy adresinden ulaşılabilir.

İşbu sözleşme ile Kullanıcı, periyodik olarak http://www.crytek.com/terms adresinden taraf şirket hizmetlerinden faydalanmak için gerekli şartlardaki değişiklik ve düzenlemeleri kontrol etmeyi taahhüt eder. Taraf şirket işbu sözleşmede değişiklik ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar. CRYTEK hizmet şartlarında herhangi bir revizyonda bulunduğunda Kullanıcıya bu düzenleme hakkında e-posta ile ve/veya CRYTEK ana sayfasında bir duyuru yayınlayarak ve/veya kullanıcı girişi sırasında bildirimde bulunacaktır. Mevcut CRYTEK Hizmet Şartlarını etkileyen ve/veya değiştiren revizyonlar http://www.crytek.com/terms adresinde ilan edildikten 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. Yeni CRYTEK hizmetlerini kapsayan hizmet şartları http://www.crytek.com/terms adresinde ilan edildikleri anda yürürlüğe girecektir.

MADDE 01 - CRYTEK/GFACE HESABI

CRYTEK/GFACE kullanıcı hesabı(bundan böyle KULLANICI HESABI olarak anılacaktır.) bazı taraf şirket hizmetlerinden faydalanmak için gereklidir. Kullanıcı hesabı açmak hakkında yardım almak için Kullanıcı CRYTEK Müşteri Hizmetlerinden yararlanabilir. Kullanıcı, kullanıcı hesabı açmak için e-posta adresini ve doğru kişisel bilgilerini, aynı zamanda kullanıcı hesabı sahibi olmak için gerekli şartları da sağlamış olmak zorundadır. Bazı kullanıcı hesapları “kullanıcı adı" veya “rumuz" gerektirmektedir. Kullanıcı adları ve rumuzlar açılan kullanıcı hesabına bağlı olacaktır. Kullanıcı, daha önceden başka bir kullanıcı tarafından alınmış olan, müstehcen ve/veya mütecaviz olan, marka isimleri içeren veya herhangi bir şekilde CRYTEK Hizmet Şartlarını ihlal eden nitelikte bir kullanıcı adı alamaz. Kullanıcı, hesap üzerindeki her hareketinden sorumludur. Taraf şirket işbu sözleşmeye, kanunlara ve yönetmeliklere, kişilik ve telif haklarına aykırı olarak alınmış olması sebebiyle ve/veya ticari sebeplere dayanarak her türlü kullanıcı adını veya rumuzu bloke etme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

Kullanıcıdan başka birinin işbu sözleşmeye veya kanunlara veya genel olarak uygunsuz şekilde kullanıcı hesabını kullanması sonucunda bahsi geçen kullanıcı hesabı kaldırılabilir. Kullanıcı, kullanıcı hesabı bilgilerini başka kişilerle paylaşmamalıdır. CRYTEK hiçbir zaman Kullanıcıdan kullanıcı hesap bilgilerini, parolasını veya güvenlik sorusunu açıklamasını istemeyecektir.

Kullanıcı işbu sözleşme ile www.GFACE.com adresinde birden fazla kullanıcı hesabı açmayacağını taahhüt eder. Aynı kullanıcının www.GFACE.com adresinde birden fazla kullanıcı hesabının bulunması CRYTEK'e bu hesaplara erişimi yasaklama yetkisi tanır. Kullanıcının, kullanıcı hesabını satma veya devretme yetkisi yoktur.

Taraf şirket hizmetlerini eğlendirme amacıyla sunar. CRYTEK hizmetlerini ticari veya reklam amaçlı kullanmak işbu sözleşme hükümlerine aykırıdır. Kullanıcı hesapları sadece eğlence amacıyla, kar amacı gütmeyen şahıslar tarafından kullanılabilir.

Taraf şirket hizmetlerini anonimleştirme hizmetleri aracılığıyla, kullanıcının gerçek IP adresini saklama yoluyla kullanmak işbu sözleşme hükümlerine aykırıdır.

MADDE 02 – GİZLİLİK VE VERİLERİN TOPLANMASI

CRYTEK, hizmetlerinden yararlanan kişilerin gizliliğine önem verir ve kullanıcılarının CRYTEK Gizlilik Politikasını dikkatlice okumalarını önerir. CRYTEK Gizlilik Politikası http://www.crytek.com/privacy adresinden okunabilir. Kişiler, CRYTEK hizmetlerinden yararlanmaya icazet verdikleri zaman, diğer kullanıcılarla olan iletişimlerinin kişiye özel ve gizli olmadığını ve bu iletişimlerinin CRYTEK hizmetlerine erişimi olan başka kişiler tarafından görülebileceğini, incelenebileceğini ve kullanılabileceğini anladıklarını beyan ederler.

MADDE 03 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı ve CRYTEK arasında CRYTEK hizmetlerinin kapsadığı bütün içerik CRYTEK'in mülkiyetindedir ve bu içerik Alman ve Uluslararası telif, ticari takdim şekli, patent ve ticaret markası kanunları, uluslararası anlaşmalar ve diğer fikri mülkiyet haklarını koruyan kanunlar tarafından korunmaktadır. Kişiler, CRYTEK hizmetlerini kopyalayamaz veya kendilerine açıkça yetki verilmeden karşıdan yükleyemezler. Kullanıcılar işbu sözleşme ile CRYTEK'in telif, patent, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet haklarını haiz olduğu herhangi bir içeriği kaldırmamayı, bozmamayı ve değiştirmemeyi taahhüt ederler. Kullanıcılar CRYTEK'in mülkiyetinde bulunan içeriği satamaz, bu içerik için lisans alamaz, bu içeriği dağıtamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, alenen sergileyemez, iletemez, yayınlayamaz, üstünde değişiklik yapamaz, uyarlayamaz, bu içerikten türeyen yeni bir içerik oluşturamaz veya herhangi şekilde yetki dışı kullanımlarda bulunamaz. CRYTEK işbu sözleşmede açıkça belirtilmeyen tüm fikri mülkiyet haklarını da saklı tutar. CRYTEK hizmetlerinin korsan kopyalarını yapan Kullanıcıların, kullanıcı hesapları kapatılacak, bu Kullanıcılar CRYTEK hizmetlerinden men edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. CRYTEK işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı davrananlar hakkında hukuk veya ceza davaları açabilir. Kullanıcılar işbu sözleşme ile CRYTEK'i mağdur etmemeyi, CRYTEK'in herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi beyan ederler. Kullanıcılar, kendi hareketleriyle ve/veya kullanıcı hesapları aracılığıyla CRYTEK'i mağdur ettikleri takdirde CRYTEK'in zararlarını tazmin edeceklerini de işbu sözleşme ile beyan ederler.

MADDE 04 – CRYTEK YAZILIMLARININ KULLANIMI

CRYTEK hizmetleri Kullanıcıların CRYTEK yazılımlarını karşıdan yüklemelerini isteyebilir. Bu durumlarda, CRYTEK Kullanıcılara tam yetki vermeyen ve iptali mümkün kısıtlı bir CRYTEK yazılımı kullanma lisansı verebilir. Eğer Kullanıcıya bir CRYTEK yazılımı için nihai kullanıcı için lisans sözleşmesi sunulursa Kullanıcı hem bahsi geçen lisans sözleşmesi ile hem de işbu hizmet sözleşmesi ile bağlı olacaktır. Kullanıcı lisansını devredemez, transfer edemez, başka kişilere para karşılığında kullandıramaz ve ya erişimlerine izin veremez veya herhangi bir şekilde CRYTEK yazılımından ticari çıkar sağlama amacıyla faydalanamaz. Kullanıcı CRYTEK yazılımını başka bir dile çeviremez, tersine mühendislik yapamaz, tersine derleyemez, kaynak koda dönüştüremez, kaynak kodunu oluşturamaz veya bu yazılımdan türeyen yeni bir yazılım oluşturamaz. Kullanıcı CRYTEK yazılımı üstünde değişiklik yapamaz veya CRYTEK'in yazılı yetki vermediği herhangi bir şekilde kullanamaz. Kullanıcı işbu sözleşme ile CRYTEK'in tanıttığı bazı teknolojilerin her platformda ve her işletim sisteminde çalışmayabileceğini ve CRYTEK yazılımlarının performans seviyesinin Kullanıcının bilgisayar ve donanımına bağlı olduğunu anladığını beyan eder.

CRYTEK gerekli gördüğü sıklıkta yazılımları için güncelleştirmeler veya modifikasyonlarda bulunabilir. Kullanıcı işbu sözleşme ile bu güncelleştirmelerin ve modifikasyonların CRYTEK yazılımından yararlanmak için zaruri olduğunu anladığını beyan eder.

MADDE 05 – ÜCRETLİ HİZMETLER

CRYTEK hizmetleri ve kullanıcı hesapları aksi belirtilmediği sürece ücretsizdir. Aksi belirtilmediği takdirde, CRYTEK hizmetlerinin esas sürümlerinden süresiz olarak yararlanılabilir ve sınırsız olarak kullanılabilir. CRYTEK, hizmetlerine son verme hakkını saklı tutar.

Birtakım ilave özelliklerden sadece ücret ödeyen kullanıcılar faydalanabilir. Ödemeler genellikle ödeme kuruluşları yoluyla yapılır. CRYTEK kullanıcıların ödeme yaparken ödeme kuruluşlarının şart ve koşullarını dikkatle okumasını önerir. Ödeme kuruluşlarının şart ve koşulları bu ödeme kuruluşlarının web sitesinden bulunabilir.

Kullanıcı ödeme yaptığı her hizmet için her ödeme yaptığında bilgilendirilecektir. Hizmetin fonksiyonu ve özellikleri, eğer varsa ürünün ne kadar süreyle mevcut olacağı, ücreti ve ödeme şekli seçenekleri yukarıda bahsi geçen bilgilendirme kapsamındadır. Ödemeler satış sözleşmesinin kabulüyle muaccel olur. Kullanıcı borcunu ifa etmez ise yasal faiz işlemeye başlar. Kullanıcının borcunu ifa etmemesi durumunda CRYTEK daha fazla zarara uğramamak amacıyla Kullanıcının Kullanıcı hesabına erişimini engelleyebilir ve hizmetlerini sonlandırabilir.

Kullanıcının ödemesi karşılığında sanal bir para birimi alma seçeneği vardır. Bahsi geçen sanal para birimi Kullanıcıya ilave özellikleri(sanal silah, sanal eşya gibi) satın alma imkânı tanır. Bu tip ek özellikler esas sürümlerde bulunmamaktadır.

Bazı CRYTEK hizmetleri için abonelik ücreti ödenmesi gerekebilir. Bu durumlarda kişilerin kullanıcı hesabı olması zorunludur ve Kullanıcı bu etkinliklere katılmak için abonelik ücreti veya başka türlü ücretler ödemek zorundadır. Hizmetler abonelik ve diğer ücretler hakkında bilgi için GFACE web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Ücretler önceden ödenebilir ve bütün veya parça olarak iadesi mümkün değildir. CRYTEK herhangi bir zamanda ücret veya fatura yöntemleri değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, CRYTEK hizmeti için periyodik (örneğin aylık) abone ödemesi yaparsa, CRYTEK ücret veya fatura yöntemleri üzerinde yapacağı değişiklikleri en az 30 gün önceden Kullanıcıya bildirecektir. Kullanıcı bu tür değişikliklerden CRYTEK hizmetlerini kontrol ederek zamanında haber almaktan sorumludur. Kullanıcının CRYTEK'in hizmetinde yaptığı değişikliklerin yayınlanmasından sonra 30 veya daha fazla gün kullanmaya devam etmesi halinde, Kullanıcının bu değişiklikleri kabul ettiği anlaşılır. Herhangi bir değişiklik Kullanıcı için kabul edilemez ise, Kullanıcı istediği zaman aboneliğini iptal edebilir, ancak CRYTEK aboneliğin iptalinden önce ödenen herhangi bir ücreti iade etmeyecektir ve CRYTEK herhangi bir abonelik ücretini eşit şekilde bölüştürmeyecektir. Kullanıcı CRYTEK hizmetleri kullanımından dolayı herhangi bir kullanım veya satış vergisine tabi ise, CRYTEK da abonelik veya diğer ücretlere ek olarak, bu tür vergiler için de Kullanıcıdan ücret alabilir. Daha fazla bilgi için CRYTEK müşteri hizmetleri ziyaret ederek bize ulaşın.

A. Ödeme Seçenekleri:
Kullanıcılar belli CRYTEK hizmetleri için kullanılabilir ödeme yöntemleriyle ücret ödeyebilirler ve seçtikleri her bir ödeme yöntemi için geçerli olan şartları kabul etmiş sayılırlar. Ödeme yöntemleri CRYTEK Hizmet göre değişebilir. Kullanıcı CRYTEK'e ve/veya ödeme kuruluşlarına kredi kartı veya diğer ödeme bilgilerini verdiği takdirde, CRYTEK ve/veya diğer ödeme kuruluşları Kullanıcının bu kredi kartını ve/veya ödeme yöntemini kullanmaya yetkili olduğunu kabul eder. Kullanıcı CRYTEK'in Hizmet Koşullarını kabul ederek CRYTEK'in ve/veya ödeme kuruluşlarının Kullanıcının aboneliğini sağladığı kredi kartından ödeme yaparak periyodik olarak yenilemesine icazet verir. Kullanıcı, eğer aboneliğini iptal süresi içinde iptal etmezse abonelik, otomatik olarak, promosyon ve indirimler indirilerek CRYTEK'in o anda geçerli olan ücret tarifesinden daha yüksek bir fiyatta olmamak üzere her ay veya yıldönümünden 30 gün önce yenilenecektir. Kullanıcının fatura için gerekli bilgileri doğru ve tam olarak vermesi zorunludur. Kullanıcı fatura için gerekli olan bilgilerdeki herhangi bir değişikliği (örneğin, fatura adresi, kredi kartı numarası, kredi kartı son kullanma tarihi veya kredi kartının iptalini) fatura bilgilerini, geçerli, eksiksiz ve doğru tutmak için derhal CRYTEK ve/veya ödeme kuruluşlarına bildirmek zorundadır. Kullanıcıların bu bilgilerindeki değişiklik hakkındaki bildirimleri CRYTEK ya da ödeme kuruluşlarının müşteri hizmetlerine başvurularak yapılabilir. Eğer Kullanıcı CRYTEK'e yukarıdaki bilgilerden herhangi birini sağlamakta başarısız olursa ve aboneliğini iptal süresi içinde iptal etmezse, CRYTEK aboneliği aboneliğin sona ermesinden en az otuz (30) gün önce otomatik olarak ücret karşılığında yenileyebilir. CRYTEK, Kullanıcının CRYTEK'e vermiş olduğu kredi kartının geçerli son kullanma tarihleri elde etmek için güncel kredi kartı bilgileri sunan hizmetlerden faydalanma hakkını saklı tutar. Kredi kartı dışında bir ödeme yöntemi kullanan Kullanıcıların ek bir işlem ücreti ödemesi gerekebilir ve bu durumlarda otomatik abonelik yenileme seçeneği mümkün olmayabilir. Daha fazla bilgi için CRYTEK müşteri hizmetlerini ziyaret ederek bize ulaşın. Kullanıcı hesap sahibi olarak, sorumlu olduğu vergilerden, kendisinin yaptığı ödemelerden ve hesaba erişimi olan aile ve arkadaşlar da dâhil olmak üzere herhangi biri tarafından yapılan ödemelerden sorumludur. Bu ödemeler, yetki tanınmamış kişiler tarafından hukuka aykırı ve hileli olarak yapıldığı takdirde hesap sahibi sorumluluktan kurtulacaktır.

B. Deneme Abonelikler:
Bazı CRYTEK Hizmetleri için CRYTEK ücretsiz bir deneme aboneliği sunabilir. Kullanıcı ücretsiz bir deneme aboneliğini kabul ederse, CRYTEK iptal süresi içinde iptal edilmemiş olan abonelikler için deneme süresi bittikten sonra ücret karşılığında otomatik olarak aboneliği yenileyecektir. Kullanıcı ücretsiz deneme aboneliğini kabul ettiği zaman ödemesi gereken herhangi bir internet servis sağlayıcısı ücretinden, telefon hizmeti ücretinden, kablosuz veya diğer bağlantı ücretlerinden kendisi sorumlu olacaktır. Deneme abonelikleri transfer edilemez.

C. Üçüncü Taraf Siteleri tarafından alınan ücretler ve Satıcılar:
CRYTEK diğer web sitelere bağlantılar sağlayabilir. Bu web sitelerinin bazıları CRYTEK hizmetlerinin ücretlerinden ayrı olmak üzere ek bir ücret alabilirler. Bu web sitelerinin talep ettiği ek ücretlerden kullanıcı sorumludur.

MADDE 06 – KULLANICI KATKILI İÇERİK

Kullanıcı katkılı içerik ("KKİ") kullanıcı veya CRYTEK hizmetlerinden faydalanan diğer kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanabilir. CRYTEK KKİ'leri gözden geçirmez ve KKİ'lere katkıda bulunmaz. Kullanıcı KKİ'leri kullandığı zaman CRYTEK Hizmetlerinin bütünlüğünü, doğruluğunu ya da kullanışlılığını zarara uğratma riskini göze alır.

CRYTEK kendisi için kullanılması sakıncalı olan herhangi bir KKİ'yi ortadan kaldırma hakkını saklı tutar. KKİ'lerin ortadan kaldırılması konusunda yegâne ve nihai karar verme yetkisi CRYTEK'e aittir. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde CRYTEK, KKİ'lerin ortadan kaldırılmasının sebep olabileceği herhangi bir zarar veya sürüncemeden sorumlu değildir. Kişiler oluşturdukları KKİ'lerden ve bu KKİ'lerin sebep olabileceği zararlardan sorumludurlar.

MADDE 07 – CRYTEK HİZMETLERİNE KKİ'LERİN KATKISI

CRYTEK başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Kullanıcının CRYTEK hizmetlerine KKİ yüklemesi için yasal haklara sahip olması gerekir. Kullanıcı telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan herhangi bir KKİ'yi CRYTEK hizmetlerine yükleyemez. Ancak kullanıcı yüklediği KKİ'nin ve üstündeki hakların sahibi ise veya yüklediği KKİ'nin ve üstündeki hakların sahibinden yazılı izin aldıysa CRYTEK hizmetlerine bu KKİ'yi yükleyebilir. CRYTEK Kullanıcıya önceden haber vermeden ve tamamen kendi kararıyla üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal eden KKİ'leri kaldırabilir. Eğer Kullanıcı CRYTEK ya da üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlal ediyorsa, CRYTEK Kullanıcıya haber vermeden Kullanıcının kullanıcı hesabını kapatabilir. Kullanıcı hesabı kapatıldığında kullanıcıya ödediği herhangi bir ücret iade edilmez ve Kullanıcı hesap üzerindeki sanal haklara ve varlıklara (örneğin oyun puanı, dijital eşyalar gibi) erişimini kaybeder.

MADDE 08 – KKİ'LER ÜZERİNDE CRYTEK VE DİĞER 3. TARAFLARA LİSANS VERİLMESİ

CRYTEK'in KKİ'lere olanak vermesi karşılığında Kullanıcı, KKİ'sini CRYTEK hizmetlerine yüklediği zaman, bu KKİ'nin üstünde, herhangi bir kısmında, herhangi bir şekilde, herhangi bir platformda veya forumda, izin almadan, bildirmeden, ücret ödemeden, Kullanıcıya atıf yapmadan, açıkça CRYTEK'e münhasır olmayan, sürekli, dünya çapında, tam ve geri dönüşümsüz alıntılama, kullanma, çoğaltma, üzerinde değişiklik yapma, bu KKİ'den esinlenen yeni içerik oluşturma, aynı türden birkaç KKİ'yi birleştirme, lisans verme, yayınlama, alt lisans verme, dağıtma, iletme ve alenen sergileme hakkı tanır. Kullanıcı CRYTEK'e KKİ'sini yukarıda belirtilen amaçlarda kullanması için gerekli olan tüm lisanları, izinleri verir. Kullanıcı bu KKİ'sinin üstündeki ahlaki veya benzeri haklarından feragat etmeyi ve bu haklarını savunmamayı kabul eder.

Kullanıcının KKİ'sini yüklediği CRYTEK hizmeti eğer diğer 3. Şahıslara yüklenen KKİ'nin erişimine ve bu KKİ'den yararlanmaya izin veriyorsa; o zaman Kullanıcı bu şahıslara da yukarıda CRYTEK'e tanınan hakları verdiğini işbu sözleşme ile beyan eder.

MADDE 09 – CRYTEK TARAFINDAN CRYTEK HİZMETLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ VE HESAPLARIN KAPATILMASI

CRYTEK, belirli bir CRYTEK hizmetini Kullanıcıya fesih ihbarnamesi vermek suretiyle herhangi bir zamanda feshedebilir veya fesih bildirimi için bir süre belirtilmişse fesih tarihinden 30 gün önce bu bildirim yapılır. CRYTEK ayrıca Kullanıcının, kullanıcı hesaplarını yasa dışı veya uygunsuz kullanımı durumunda veya CRYTEK hizmet şartları, kullanım şartları veya CRYTEK Fikri Mülkiyet hakları ihlaline sebep olacak şekilde kullanımı durumunda bahsi geçen kullanıcı hesabını(ve ilgili tüm haklara erişimi) kapatabilir. Kullanıcı, hesap kapatılmasının bir sonucu olarak kullanıcı adları ve rumuzlarını kaybedebilir. Kullanıcının birden fazla hesabı varsa, CRYTEK bu hesapları ve ilgili tüm hakları her zaman feshedebilir. CRYTEK bir uyarıda bulunabilir, ancak uyarıda bulunmadan da hesap kapatma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu sözleşme ile CRYTEK'in uyarıda bulunmadan kullanıcı hesabını kapatabileceğini anladığını beyan eder. Eğer CRYTEK bir kullanıcı hesabını kapatırsa Kullanıcı CRYTEK'in izni olmadan yeniden bir CRYTEK hizmetinden yararlanamaz. Bir CRYTEK hizmetinden faydalanmak için, CRYTEK müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz. CRYTEK hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, CRYTEK'in hizmetlerinden yasaklı kimselerin kendi kullanıcı hesapları aracılığıyla CRYTEK hizmetlerinden faydalanmasını sağlayamazlar.

Eğer Kullanıcının kullanıcı hesabı veya kullanıcı hesabındaki herhangi bir CRYTEK hizmeti aboneliği CRYTEK tarafından feshedilirse kullanıcıya ödediği ücret, çevrimiçi oyun vakti veya kredisi iade edilmez, nakde dönüştürülmez, takas edilmez. Kullanıcı hesabının veya CRYTEK hizmeti aboneliğin feshi ile Kullanıcı hesabındaki sanal eşyalarına (örneğin puan, jeton veya diğer dijital öğeleri gibi) da olan erişimini yitirir.

MADDE 10 – KULLANICI TARAFINDAN CRYTEK HİZMETİNİN SONA ERDİRİLMESİ VE HESAPLARIN KAPATILMASI

Kullanıcılar istedikleri zaman CRYTEK Hizmetleri aboneliklerini veya kullanıcı hesaplarını sona erdirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar CRYTEK müşteri hizmetleri tarafından verilen talimatları izleyerek GFACE web sitesi üzerinden hesaplarını kapatabilirler. Kullanıcılar işbu sözleşme koşullarını kabul etmiyorsa, CRYTEK Hizmetleri kullanmayabilir ve abonelik ve kullanıcı hesaplarını sona erdirebilirler. Kullanıcılar işbu sözleşme ile CRYTEK'in, CRYTEK hizmet şartlarının ve bütünleyici şartların yürütülmesinin, herhangi bir CRYTEK hizmetinin ve ya CRYTEK hizmetindeki herhangi bir içerik değişiminin, kullanıcının hesabına erişme kabiliyetlerinin veya CRYTEK hizmetlerinin ücretlerinin, ücretlerdeki değişikliğin, tarifelerinin, vergilendirmelerinin, ödeme seçeneklerinin sebep olabileceği herhangi bir anlaşmazlık ile ilgili olarak hesaplarını kapatma ve aboneliklerini sona erdirme haklarının olduğunu anlar ve kabul eder. CRYTEK hesap kapatmadan veya abonelik iptalinden önce muaccel olmuş ücretleri, ek ücretleri ya da borçları talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca Kullanıcılar aboneliklerini sonlandırmadan veya hesaplarını kapatmadan önce üçüncü taraf satıcılara veya içerik sağlayıcılarına borçlu oldukları tutarları ödemekle sorumludur. Yeni bir CRYTEK hesabı açmadan önce CRYTEK ile olan tüm hukuki ihtilafların çözülmüş olması gerekmektedir. Kullanıcı hesabı kapandıktan sonra CRYTEK kullanıcıya ait bütün içeriği sergilemeyi durdurur. Herhangi bir sorun halinde lütfen CRYTEK müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz.

MADDE 11 – DAVRANIŞ KURALLARI

Aşağıdaki haller, bu Hizmet Koşullarını ihlâl edici olabilir:

Yasa dışı kullanıcı içeriği yayınlamak, aktarmak, tanıtmak veya yaymak.

Sürekli olarak istenmeyen mesajlar göndererek veya şahsi saldırılarda bulunarak veya ırk, cinsel tercih, din, köken vb. konularda ifadelerde bulunarak başka oyuncuları rahatsız, tehdit, mahcup etmek veya istemedikleri davranışlarda bulunmak.

Zarar verici, taciz edici, ırk veya etnik açıdan saldırgan, kaba, cinsel açıdan müstehcen, iftira niteliği taşıyan, haklarını ihlâl edici, şahsi mahremiyete veya aleniyet haklarına saldıran veya makul düşünüldüğünde uygunsuz olan kullanıcı içeriğinin aktarılması veya yayılmasının desteklenmesi. Nefret söylemlerine asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Küfürlü dille, kötüleyici şekilde, Enter tuşuna art arda basarak veya büyük resimler girerek ekranı okunmayacak kadar hızlı hale getirerek, diğer kullanıcıları rahatsız etmek amacıyla aşırı bağırarak [yani sürekli büyük harfler kullanarak], "spam" yaparak veya baskın yaparak [yani aynı yazıyı tekrar tekrar yayınlayarak] sohbet odalarının düzenini bozmak.

Ünlüler dahil olmak üzere diğer şahısları taklit etmek, bir CRYTEK çalışanı veya temsilcisi olduğunu iddia etmek veya CRYTEK'i veya CRYTEK'in ortakları ve bağlı kuruluşlarından herhangi birini temsil ettiğini iddia ederek kullanıcıları aldatmaya çalışmak.

CRYTEK Hizmetleri üzerinden başka birinin parolasına, hesap bilgilerine veya diğer gizli bilgilerine ulaşmaya çalışmak.

Ücretsiz olarak yayınlama hakkına sahip olmadığınız veya sahibi olmadığınız yazılımları veya kullanıcı içeriklerini yüklemek.

"Hack," korsan yama yapma veya korsan yazılım yayınlama ile sınırlı kalmamak kaydıyla yasa dışı faaliyetleri desteklemek veya teşvik etmek.

CRYTEK'in arayüzlerini desteklemek veya değiştirmek için "bot"lar ve diğer araçlarla sınırlı kalmamak kaydıyla CRYTEK Hizmetlerini, temin edilen CRYTEK Yazılımı yanında diğer programlarla birlikte çalıştırmak.

CRYTEK Hizmetleriyle bağlantılı bilgileri toplayan veya engelleyen "veri toplama" yazılımları kullanmak.

Sanal Parayı veya sanal nesneleri CRYTEK Hizmetleri dışında kullanmak, "gerçek" parayla satın almak, satmak veya takas etmek.

Virüs veya bozuk veri içeren dosyalar yüklemek.

Reklam veya promosyon mesajları, zincir mektuplar, saadet zincirleri veya diğer ticari faaliyetler de dahil olmak üzere şahsi iletişimden başka amaçlarla mesajlar yazmak.

CRYTEK personeline yalan beyanlarda bulunmak veya müşteri hizmetlerini veya şikayet düğmelerini uygunsuz şekilde kullanmak.

"Otomatik" yazılım programları, "makro" yazılım programları veya diğer "hile" yazılımlarını, programlarını veya uygulamalarını kullanmak veya dağıtmak.

CRYTEK'in değiştirmenize açıkça izin vermediği CRYTEK hizmetinin herhangi bir kısmını değiştirmek.

Bir CRYTEK Hizmetini kullanarak bir oyuncunun gerçek hayattaki şahsi bilgilerini yayınlamak veya iletmek.

Herhangi bir CRYTEK Hizmetinin sunucularına müdahale etmeye, korsan yollarla girmeye veya iletişimlerin şifresini çözmeye çalışmak.

Bir oyunda haksız bir avantaj sağlamak için oyun açıklarından faydalanmak veya bunları başkalarına aktarmak.

CRYTEK Yazılımını, CRYTEK tarafından kontrol edilmeyen ya da yetkilendirilmemiş olan herhangi bir hizmette kullanmaya çalışmak.

Başkalarının herhangi bir CRYTEK Hizmetinde keyiflice oynamasına müdahale etmek veya bir CRYTEK Hizmetinin tüm kullanıcılarının oynayabilmesi için gerekli olan masrafları maddi olarak yükseltecek veya hizmete müdahale edecek faaliyetlerde bulunmak.

Her bir CRYTEK Hizmeti, ayrıca o hizmete özgü uymanız gereken ek kurallar yayınlayabilir.

Ayrıca CRYTEK Hizmetlerini kullanırken faaliyetleriniz için geçerli olan tüm devlet kanunlarına ve yerel kanunlara, yönetmeliklere ve kurallara uymak zorundasınız. Hesabınız yasa dışı faaliyetlerde bulunduysa veya bu Hizmet Koşullarını ihlal ettiyse CRYTEK, tüm CRYTEK Hizmetlerinde kullanımınızı durdurma ve Hesabınızı silme hakkını saklı tutar.

Kullanım Kurallarının herhangi birini ihlal eden bir kullanıcıyla karşılaşırsanız lütfen ilgili CRYTEK Hizmetinin "Yardım" veya "İhlal Rapor Et" işlevlerini kullanarak bu durumu CRYTEK'e bildirin.

MADDE 12 – CRYTEK HİZMETLERİ GÜNCELLEMELERİ

ÖNEMLİ: CRYTEK OYUN OYNAMAYI MÜMKÜN KILMA VE KULLANIM DENGESİNİ KORUMAK İÇİN BAZI GÜNCELLEMER YAPMAK VE BAZI PARAMETRELERİ SIFIRLAMAK ZORUNDA KALABİLİR. BU GÜNCELLEMELER VEYA "RESETLER" İLGİLİ OYUN DÜNYASI İÇİNDE AKSİLİKLERE NEDEN OLABİLİR VE KONTROL ALTINDAKİ KARAKTERLER, OYUNLAR, GRUPLAR VEYA DİĞER HAKLAR BU GÜNCELLEMELER VE RESETLERDEN ETKİLENEBİLİR. CRYTEK GÜNCELLEME YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR VE GÜNCELLEMELER SONUCUNDA OLUŞACAK DEĞİŞİMLER İÇİN SORUMLU DEĞİLDİR.

MADDE 13 – CRYTEK GARANTİ SINIRLAMALARI

İŞBU SÖZLEŞME İLE KULLANICI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE İNTERNETİ, CRYTEK HİZMETLERİNİ VE CRYTEK YAZILIMLARINI RİSKLERİ BİLEREK VE ANLAYARAK KULLANDIĞINI AÇIKÇA BEYAN EDER. CRYTEK'İN VE 3. TARAFLARIN, HİZMETLERİ, YAZILIMLARI, ÜRÜNLERİ KANUNİ BİR İSTİSNA OLMADIĞI SÜRECE, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN KULLANICININ KULLANIMINA “OLDUĞU GİBİ" VE “MEVCUT OLDUĞU SÜRECE" SUNULMAKTADIR. CRYTEK MAKUL BİR TUTUMLA TİCARİ HİZMETLERİNİ KULLANIMA SUNAR VE HİÇ BİR ŞEKİLDE KULLANICININ İSTEDİĞİ ZAMAN VE YERDE CRYTEK HİZMETİNE ERİŞEBİLECEĞİNİ VEYA KULLANABİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. AYRICA CRYTEK HER YERDE VEYA BELİRLİ COĞRAFİ BÖLGELERDE HİZMETLERİNİ SUNABİLMEK İÇİN YETERLİ KAPASİTEYE SAHİP OLDUĞUNU DA GARANTİ ETMEZ.

MADDE 14 – CRYTEK'İN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI

KULLANICI YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, CRYTEK VE LİSANSÖRLERİ İLE HERHANGİ BİR İHTİLAF İÇİNE GİRDİĞİ TAKDİRDE, BU İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEK YASAL YOL CRYTEK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAMAK VE CRYTEK KULLANICI HESABINI KAPATMAK OLDUĞUNU ANLAR VE KABUL EDER. KULLANICI, CRYTEK'İN, LİSANSÖRLERİNİN, BAĞLI KURULUŞLARININ, ORTAKLARININ VEYA BİR BAŞKASININ; KULLANICININ CRYTEK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASI VEYA CRYTEK YAZILIMI KULLANIMI ÜZERİNE DAVRANIŞ, İLETİŞİM VE İÇERİK İLE İLGİLİ OLARAK İŞLEME TABİ TUTULMASINDAN VEYA TUTULMAMASINDAN SORUMLU OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDER. HİÇBİR DURUMDA CRYTEK VEYA LİSANSÖRLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, BUNLARIN ÇALIŞANLARI, GÖREVLİLERİ VEYA YÖNETİMİ CRYTEK HİZMETLERİ İÇİN KULLANICILARIN CRYTEK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN YAPTIĞI EK ÖDEMELERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA CRYTEK VEYA CRYTEK'E BAĞLI KURULUŞLAR İNTERNETİN, CRYTEK HİZMETLERİNİN, CRYTEK YAZILIMLARININ KULLANIMIYLA VEYA CRYTEK KULLANICI HESAPLARI KULLANIMIYLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI EYALETLERİN VE HUKUKİ BÖLGELERİN KANUNLARI YUKARIDA BAHSİ GEÇEN DURUMLARDA SORUMLULUĞUN KALKMAYACAĞINI EMRETTİKLERİNDEN BAHİSLE, BAHSİ GEÇEN SORUMLULUK ANILAN EYALETLERİN VE HUKUKİ BÖLGELERİN YASALARI İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SINIRLI OLACAKTIR. CRYTEK, ÜÇÜNCÜ BİR TARAF TARAFINDAN SUNULAN HERHANGİ BİR CRYTEK HİZMETİNİ VEYA YAZILIMINI DOĞRULAMAZ VE GARANTİSİ ALTINA ALMAZ VE CRYTEK, KULLANICI VE ÜÇÜNCÜ BİR TARAF ARASINDA YAPILAN BİR İŞLEMİ GÖZETİMİ ALTINDA TUTMAKTAN SORUMLU DEĞİLDİR. Ancak, CRYTEK'in ihmalinden dolayı Kullanıcı dolandırılır, yaralanır, öldürülürse veya genel olarak yasaların mutlak olarak sorumluluk yüklediği durumlar söz konusu olursa CRYTEK sorumlu olacaktır.

MADDE 15 – TAZMİNAT

Kullanıcı işbu sözleşme ile CRYTEK'i ve CRYTEK'e bağlı kuruluşları, çalışanları, görevlileri, yöneticileri, satıcıları ve içerik sağlayıcıları, CRYTEK hizmetlerinden faydalanması sebebiyle veya CRYTEK içeriğinin dağıtımı ile herhangi bir şekilde ilgili bir sebepten dolayı hizmet şartlarının ihlal edilmesi sonucunda zarara uğratmamayı, uğrattığı takdirde bu kişilerin zararlarını, avukat ve yargılama giderlerini tazmin edeceğini beyan eder. Ayrıca, Kullanıcı, kullanıcı hesabını uygunsuz veya kanuna aykırı şekilde kullanmamayı taahhüt eder. Kullanıcı, kullanıcı hesabını uygunsuz veya kanuna aykırı şekilde kullandığı takdirde CRYTEK'in uğradığı zararları tazmin edeceğini beyan eder. Kullanıcı, CRYTEK hizmetlerinden faydalandığı anlarda diğer kullanıcılar ile olan iletişiminden ve genel olarak hareketlerinden sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bu iletişimleri veya hareketleri ile herhangi bir şekilde ilgili olarak CRYTEK'i, CRYTEK'e bağlı kuruluşları, çalışanları, görevlileri veya yöneticileri herhangi bir zarara uğrattığında bu zararları tazmin edeceğini beyan eder.

CRYTEK'in kullanıcı tarafından tazminata tabi herhangi bir konuda münhasır savunma ve kontrol hakkını, masrafları kendisine ait olmak üzere kendi üzerine alma hakkı saklıdır. Bu durumda, bu konuda CRYTEK'e herhangi bir ilave tazminat sağlanması için bir yükümlülük yoktur. Bu paragraf Hizmet Koşullarının feshinden etkilenmez.

MADDE 16 – ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

CRYTEK hizmetleri üçüncü taraf web sitelerine bağlantı içerebilir. Bu bağlantılar reklam amaçlı veya diğer içerik sağlayıcıların web sitelerine yönelik olabilir. Bahsi geçen web siteleri kişilerin verilerini veya kişisel bilgilerini alabilirler. Bu web siteleri CRYTEK'in kontrolü veya denetimi altında değildir ve CRYTEK bu sitelerin içinde bulunan içerikten, bu sitelerin gizlilik politikasından ve ya bu sitelerin topladığı verilerin kullanılması veya açıklanmasından sorumlu değildir.

MADDE 17 – GENEL ŞARTLAR

  • a) Anlaşma Geneli: İşbu sözleşme, kullanıcı ile CRYTEK arasında, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşmedir. Bu Hizmet Şartları Sözleşmesi, eski CRYTEK Hizmet Şartları Sözleşmelerinin yerini alır. İşbu sözleşme ile bazı CRYTEK hizmetlerinin kuralları veya talimatları çakışırsa, bahsi geçen CRYTEK hizmetinin kuralları veya talimatları geçerli olacaktır.
  • b) Yasal Yollar: İşbu sözleşme taraf olmayan 3. kişilere hak ve yükümlülükler yüklemez. CRYTEK Hizmet Şartları Sözleşmesi, CRYTEK Güvenlik Politikası ve Bütünleyici Şartlar ayrılmaz bir bütündür. CRYTEK Güvenlik Politikası ve Bütünleyici Şartlar da taraf olmayan 3. kişilere hak ve yükümlülük yüklemez.
  • c) Hakların Devri: CRYTEK işbu sözleşme dolayısıyla kazandığı hakları ve yüklendiği yükümlülükleri 3. kişilere devretme hakkını saklı tutar. Ancak Kullanıcı CRYTEK'in yazılı izni olmadan işbu sözleşme dolayısıyla kazandığı hakları ve yüklendiği yükümlülükleri 3. kişilere devredemez.
  • d) Bölünebilirlik: İşbu sözleşmenin herhangi bir kısmı geçerliliğini veya uygulanabilirliğini yitirdiği takdirde, bahsi geçen kısım CRYTEK'in esas amacına uygun olarak yürürlükteki yasalara bakılarak yorumlanacaktır ve sözleşmenin geri kalan kısmı geçerliliğini sürdürecektir.
  • e) Feragat: CRYTEK'in işbu sözleşmeye taraf olması sonucunda elde ettiği haklarını kanun yolları dolayısıyla aramaması hiçbir şekilde CRYTEK'in bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. Sadece CRYTEK tarafından yazılmış ve imzalanmış feragat beyanları geçerlidir.
  • f) Uygulanacak Hukuk: Alman Kanunlar İhtilafı Kurallar hariç olmak üzere işbu sözleşme hükümlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için Alman Hukuku uygulanacaktır ve bu uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme Frankfurt am Main Mahkemeleridir.

BÜTÜNLEYİCİ ŞARTLAR

MADDE 18 – BELİRLİ CRYTEK HİZMETLERİ İÇİN EK ŞART VE KOŞULLAR

Bazı CRYTEK hizmetleri kendilerine münhasır şart ve koşulların bu hizmetlerden faydalanmak isteyen Kullanıcı tarafından kabul edilmesini gerektirebilir. Kullanıcının bu CRYTEK hizmetlerinden faydalanma hakkı bahsi geçen şart ve koşullar ile sınırlandırılır. Bu ek şart ve koşullar işbu sözleşmeyle çelişirse, ek şart ve koşullar geçerli olacaktır.

MADDE 19 – BETA TESTLERİ

CRYTEK kendi takdirine bağlı olarak program bozukluklarını belirlemek amacıyla bazı kullanıcılarından, bir veya daha fazla oyunu, oyunun belirli kısımlarını veya çevrimiçi özelliklerini gözden geçirmesini ve değerlendirmesini isteyebilir. Kullanıcılar bu isteği kabul ederlerse, değerlendirme sonucunda vardıkları kanaatleri ve önerilerini CRYTEK'e sunarlar. Kullanıcılar, değerlendirmeleri sonucunda vardıkları kanaatleri ve önerileri CRYTEK'ten başka gerçek veya tüzel kişilere söyleyemezler. Bu prosedür “Beta Testi" olarak adlandırılır ve Beta Testinde yer almak isteyen Kullanıcıya “Beta Testerı" denir. Kullanıcıların Beta Testerı olarak kabul edilebilmeleri ve deneyecekleri yazılımların kendilerine erişilebilir kılınması için, her Beta Testi için ayrı düzenlenecek bir CRYTEK Gizlilik Sözleşmesini imzalamak zorundadırlar. Beta Tester görevini üstlenecek Kullanıcılar bahsi geçen CRYTEK Gizlilik Anlaşmasının kuralları ile ve aşağıda sıralanacak koşullar ile bağlıdırlar:

Beta Testleriyle bağlantılı olarak CRYTEK Beta Testerlara, geçici olarak üzerinde Beta Testi yapılacak oyunun kopyasını veya bir çevrimiçi özelliğe erişim hakkını verebilir. Beta Testerlar işbu sözleşme ile verilen oyun kopyasının veya çevrimiçi özelliğin CRYTEK'in gizli ve özel bilgisi olduğunu kabul ederler. CRYTEK ürünleri, planları, ürün tasarımları, ürün maliyetleri, ürün fiyatları, ürün adları, personel, araştırma, geliştirme, know-how ve/veya kaynak kodları ile ilgili herhangi bir bilgi altında yatan mantık ve kavramları da dâhil olmak üzere, "Gizli Bilgi" gizli olarak belirlenmiş herhangi bir bilgi anlamına gelir. Beta Testerlar gizli bilgileri sadece Beta Testi için gerekli sınırlı ölçüde kullanacaklardır. Gizli bilgiler satılamaz, kullanılamaz, açıklanamaz, kiralanamaz, devredilemez, gizli bilgi üzerinde alt lisans verilemez, ticari olarak istismar edilemez veya herhangi bir şekilde veya bir şekilde pazarlanamaz. Beta Testerları yukarıda sıralanan hareketleri önlemek ve bahsi geçen hareketlere izin vermemekle yükümlüdürler. Beta Testerlar Beta Testinin sonunda veya CRYTEK tarafından verilen tarihe gelindiğinde ellerindeki tüm gizli bilgileri ve kopyalarını imha etmek veya CRYTEK'in takdirine bağlı olarak bu bilgileri CRYTEK'e iade etmek zorundadırlar. Gizli bilgiler, Beta Testinin bitiminden veya CRYTEK tarafından verilen tarihten sonra da gizli bilgi niteliğini koruyacaktır. Beta Testerlar Beta Testine katılarak, (a) kendilerine verilen piyasaya sürülmemiş oyun kopyalarını ve gizli bilgileri çoğaltmayacaklarını ve çoğaltılmalarını önleyeceklerini; (b) piyasaya sürülmemiş oyun kopyalarını ve gizli bilgileri himayeleri altında bulunduracaklarını ve yetkisiz kişilerin bahsi geçen oyun kopyalarına ve gizli bilgilere erişimini, oyun kopyalarını ve gizli bilgileri çoğaltmalarını, kullanmalarını engelleyeceklerini ve önleyeceklerini; (c) işbu Gizlilik Sözleşmesinin şart ve koşullarına uyacaklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar.

Beta Testerları kendilerine değerlendirmeleri için verilen malzemeyi şahsen kullanmak zorundadırlar. Beta Testerlar yetkisiz kişilerin verilen malzemeye erişimini önlemek ve engellemek yükümlülüğü altındadırlar. Beta Testarlar işbu sözleşmeyle kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirilmemeleri veya CRYTEK'in haklarını ihlal etmeleri durumunda CRYTEK'in ciddi zararlara uğrayacağını ve olası bir hak veya yükümlülük ihlali durumunda CRYTEK'in tek taraflı olarak ihtiyati tedbir yoluna(ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm kanun yollarına) başvurma hakkının olduğunu kabul eder.

Beta Testerlar, ellerinde bulunan piyasaya sürülmemiş oyun kopyalarını veya herhangi bir gizli bilgiyi CRYTEK'in talebi üzerine derhal CRYTEK'e iade etme yükümlülüğü altındadırlar. Beta Testerların Beta Oyunlarını oynamaya davet edilmesinin tek amacı Beta Oyunlarını değerlendirmek ve bozuklukları belirlemektir. CRYTEK hiçbir platformda(işbu sözleşme veya web sitesinde), Beta Testerlara Beta Oyunları üzerinde ya da kendilerine sunulan içerik üzerinde herhangi bir hak veya ayrıcalık tanıdığını beyan etmez. Beta Oyunlar "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına göre, değerlendirilmek için Beta Testerlara sağlanan oyunlardır ve CRYTEK Beta Testerlara bahsi geçen Beta Oyunlar ile ilgili herhangi bir durum için garanti sağlamamaktadır. Beta Testerlar Beta Oyunlarını test ederken hazine, deneyim puanları, ekipman ve diğer değer veya durum göstergeleri biriktirebilirler. Bu veriler Beta Testi süresi içinde veya Beta Testi bittiğinde sıfırlanabilir. Bu durumda, bütün oyuncu geçmişi ve verileri silinir ve Beta Testerı acemilik seviyesine geri döner. Beta Testerları Beta Oyununun “Oyna" Butonuna bastıklarında: (i) Beta Oyunlarını oynamanın riskli olduğunu ve Beta Oyunlarının arızalı olabileceğini, (ii) Beta Oyunlarını oynarken biriktirdikleri herhangi bir değer veya durum göstergelerinin silinebileceğini, (iii) CRYTEK'in bu oyunları ücretsiz olarak piyasaya sürme veya herhangi bir şekilde piyasaya sürme yükümlülüğü altında bulunmadığını, (iv) Bu oyunların Beta Test süresi bitiminden sonra veya herhangi bir tarihte sadece abonelik aracılığıyla oynanabilme olasılığının bulunduğunu, (v) Beta Oyununu oynarken CRYTEK Hizmet Şartlarıyla bağlı olduklarını, (vi) Beta Testi eğer Kapalı bir Beta Testi niteliğinde ise, bu Beta Oyunu hakkındaki tüm bilgileri başkalarıyla paylaşmaktan sakınacaklarını, (vii) Beta Test Hesaplarının başkasına devredilemeyeceğini, kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 20 - Xbox Live® Kullanım Koşulları

Xbox Live® Kullanım Koşulları, eksiksiz olarak uygulanmaya devam eder ve Xbox Live® yoluyla Crytek Hizmetlerini kullanırken uymanız gereken kuralları yönetir. Xbox Live® Kullanım Koşulları, Crytek Hizmet Koşullarıyla ihtilafa düştüğünde Xbox Live® Kullanım Koşulları geçerli kabul edilecektir. Crytek Hizmetlerinin içeriğinden ve çalışmasından yalnızca Crytek sorumludur. Xbox Live® yoluyla Crytek Hizmetlerini kullanırken Microsoft, siz ve Xbox Live® kullanımınız hakkında bilgiler toplayabilir. Microsoft'un bu gibi bilgileri toplaması ve kullanması, (xbox.com adresinden veya 1-800-4MY-XBOX numarasından ulaşabileceğiniz) Xbox Live® Gizlilik Beyannamesi kurallarınca yönetilir. XBOX LIVE® YOLUYLA CRYTEK HİZMETLERİNE ERİŞEREK, XBOX LIVE® YOLUYLA CRYTEK HİZMETLERİNE ERİŞİRKEN MEYDANA GELEBİLECEK HİÇBİR ZARARDAN MICROSOFT'UN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ VE İŞBU CRYTEK HİZMETLERİNİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK BU GİBİ HASARLARDAN DOLAYI MICROSOFT'A KARŞI AÇABİLECEĞİNİZ TÜM DAVALARDAN VE DAVA HAKLARINDAN FERAGAT EDİYORSUNUZ. Crytek Hizmetleri yoluyla alınan hizmetler için her türlü müşteri desteği ve faturalandırma işlemlerinin temininden yalnızca Crytek sorumludur.

MADDE 21 - PlayStation® Eğlence Sistemleri için Crytek Hizmetleri

PlayStation®Network Hizmet Koşulları, eksiksiz olarak uygulanmaya devam eder ve PlayStation®Network yoluyla Crytek Hizmetlerini kullanırken uymanız gereken kuralları yönetir. PlayStation®Network Hizmet Koşulları ile Crytek Hizmet Koşulları arasında bir ihtilaf olması halinde bu ihtilaf, PSN Hizmet Koşullarının ve Kullanıcı Sözleşmesinin lehine çözülecektir.

MADDE 22 - Apple App Store Yoluyla Satın Alımlar

Apple App Store'da yapılan alımlar, Apple'ın web sitesinde veya App Store'da mevcut olan Apple Şart ve Koşullarına tabidir.

MADDE 23 – ABD HUKUKUNA TABİ KULLANICILAR

GFACE VE CRYTEK HİZMETLERİ 13 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİLDİR. CRYTEK 13 YAŞINDAN KÜÇÜKLER HAKKINDA BİLEREK VE İSTEYEREK VERİ VE BİLGİ TOPLAMAZ. 13 YAŞINDAN KÜÇÜK KULLANICILARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ CRYTEK İLE PAYLAŞMAMASI GEREKİR.

MADDE 24 – AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE HUKUKUNA TABİ KULLANICILAR

Madde 17'de belirtildiği üzere, AB Hukukuna tabi kullanıcılar Alman Hukukuna tabi olacaktır. Ancak, Kullanıcıların milli hukuku tüketici hakları alanında Kullanıcıların daha lehine kurallar içeriyorsa, bu durumda kullanıcıların milli hukuku uygulanacaktır.

MADDE 25 – ALMAN HUKUKUNA TABİ OLAN KULLANICILAR

Alman Hukukuna tabi olacak Kullanıcılar için aşağıda belirtilenler geçerlidir:

A. CAYMA HAKKI:

Kullanıcılar yazılı olarak(örneğin mektup, faks, e-posta gibi) CRYTEK Hizmet Şartları sözleşmesini feshetme ve kullanıcı hesaplarını kapama hakkını haizdirler. Kullanıcı cayma hakkını, bu sözleşmenin kendisine tebliğinden itibaren 14 gün içinde kullanabilir. Ancak bu hak ve on dört (14) gün süresi bu süre Hizmet Şartları Sözleşmesinin imzalanmasından önce veya Alman Medeni Kanunu md.1, 246/2-3, 312-e uyarınca bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden önce başlayamaz. İptal bildirimleri CRTEK GmbH, Grüneburgweg 16-18, 60322 Frankfurt am Main adresine gönderilmek zorundadır.

Cayma hakkı usulüne uygun şekilde kullanıldığında, tarafların sözleşme aracılığıyla elde ettikleri menfaatleri sona erer. İadesi mümkün menfaatleri iade etmeyen, bozulmuş durumda iade eden Kullanıcı CRYTEK'in zararlarının tazmininden mesul olur. Ödemelerin iadesi 30 gün içinde yapılır. Bu süre Kullanıcı için cayma hakkını kullandığı tarihten, CRYTEK için ise yazılı bildirimin tebliğinden itibaren başlar. Kullanıcının cayma hakkı her iki tarafın edimini ve işbu sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle zamanından önce sona erer.

B. İŞBU SÖZLEŞMENİN 14. MADDESİ YERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

1. CRYTEK ancak, a) CRYTEK'in ihmali veya kasti hareketiyle CRYTEK Hizmet Şartları Sözleşmesinin hükümlerini ihlal etmesi ve sözleşmenin amacına zarar vermesi, b) Zararın CRYTEK'in ağır ihlali veya kastı dolayısıyla oluşması durumlarında Kullanıcıların zararlarının tazmininden sorumludur;

2. İşbu sözleşmenin CRYTEK'e yüklediği temel bir yükümlülüğün CRYTEK tarafından yerine getirilmemesi durumunda CRYTEK'in sorumluluğu Kullanıcının yaptığı ödemelerle sınırlıdır.

3. CRYTEK, genel müdürler hariç olmak üzere CRYTEK görevlilerinin ihmali veya kasti hareketleriyle CRYTEK Hizmet Şartları Sözleşmesinin hükümlerini ihlal etmesi bu ihmali veya kasti hareketin sözleşmenin amacına zarar vermesi durumunda veya zararın CRYTEK görevlilerinin ağır ihlali veya kastı dolayısıyla oluşması durumunda CRYTEK görevlilerinin neden olduğu zararların tazmininden sorumludur.

4. CRYTEK, CRYTEK genel müdürlerinin ihmali veya kasti davranışları dışında gerçekleşen dolaylı veya tesadüfi zararlardan(kazanç kaybı, kapora vb.) sorumlu değildir.

5. CRYTEK görevlilerine veya müteahhitlerine karşı yapılan iddialarda CRYTEK'in sorumluluk işbu sözleşmenin 23. maddesinde yer alan hükümlere göre sınırlandırılır.

6. Ölüm veya yaralanma durumlarında CRYTEK'in sorumluluğu, CRYTEK garantisi ve Ürün Sorumluluğu Yasası (Produkthaftungsgesetz) uyarınca etkilenmez.

7. Kullanıcı eğer ihmali sebebiyle katlanacağı zararı arttırmışsa, CRYTEK'in sorumluluğu Kullanıcının ihmali oranında azalır. Kullanıcının zararların önlenmesi ve azaltılması hususundaki yükümlülüğü uyarınca Kullanıcının periyodik yedeklemelerde bulunması gerekir. Olası bir veri kaybında CRYTEK sadece Kullanıcının verilerini periyodik olarak yedeklediği takdirde kaybolacak veri miktarı kadar kaybolan veriden sorumlu olur.

prefetch prefetch prefetch prefetch prefetch